Video - Ảnh

"Đã mắt" với mẻ lưới đen đặc cá dưới ao bèo

Thứ Sáu, ngày 21/04/2017, 11:25

Chiếc lưới được đặt dưới ao bèo và khi những người đàn ông kéo tấm lưới lên là một cảnh tượng mẻ lưới lúc nhúc, đen đặc cá...

Clip: “Ớn lạnh” nhìn mẻ lưới đen đặc cá. Nguồn: Youtube 

Bảo Linh (tổng hợp)

"Đã mắt" với mẻ lưới đen đặc cá dưới ao bèo


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS