Video - Ảnh

Clip: "Rùng mình" với cảnh bắt rươi

Thứ Sáu, ngày 08/12/2017, 04:08

Những con rươi nổi dày đặc trong một vùng nước rất nhỏ khiến cho người xem "lạnh xương sống"...

Nguồn: Facebook

Bảo Linh (tổng hợp)

Clip: "Rùng mình" với cảnh bắt rươi


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS