Tin tức

Ninh Bình: Triển khai cánh đồng liên kết trong trồng lúa

Thứ Ba, ngày 26/08/2014, 16:59

Cùng với việc nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn trong trồng lúa, UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt dự án “Liên kết xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa hàng hóa gắn với tiêu thụ nông sản” (gọi tắt là cánh đồng liên kết), với quy mô ban đầu 750ha. 

Mục tiêu của dự án làm liên kết các cánh đồng lớn sản xuất lúa hàng hóa gắn với tiêu thụ nông sản, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người trồng lúa... 

Theo đó, mỗi cánh đồng liên kết có diện tích sản xuất từ 50ha trở lên, riêng vùng miền núi có diện tích từ 40ha trở lên; gieo cấy cùng một giống lúa, cùng quy trình canh tác, kỹ thuật chăm sóc; đặc biệt là có sự hợp tác, liên kết trong sản xuất, thu mua lúa gạo. Trước mắt, dự án được triển khai tại 3 huyện Yên Khánh, Nho Quan, Gia Viễn.

Minh Huệ

Ninh Bình: Triển khai cánh đồng liên kết...


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS