“Chưa trận đánh nào chúng ta mất nhiều cán bộ, tướng lĩnh đến thế!”
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS