“Cứ vi phạm là có thể xin được, không xin được thì có thể hối lộ”
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS