Cụ ông 104 tuổi nhận được 70.000 bức thư, thiệp mừng trong ngày lễ...
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS