Ngư lôi vô địch tốc độ của Nga sản xuất từ thời Liên Xô, nay vẫn...
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS