Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Cứ trong sáng, làm Bí thư Tỉnh ủy không khó!
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS