Sư có vài trăm tỷ, lỗi đâu chỉ bởi nhà sư?
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS