Cắt khúc dịch vụ công để tạo lợi ích nhóm, đẩy thiệt hại cho dân
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS