Sư Thích Thanh Toàn đi vắng, chưa bàn giao chùa Nga Hoàng và làm rõ...
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS