Sau phúc khảo, một thí sinh được tăng đến 21,25 điểm
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS