Quay video dưới đáy biển sâu 2.000m, thấy cảnh như ở ngoài hành...
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS