Clip: Ngư dân Việt “giải phóng” cá nhám voi về biển rồi vẫy chào
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS