“Với tính cách của mình, ông Đinh La Thăng sẽ cách chức ngay”
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS