Ngư dân Ireland bắt được cá ngừ vây xanh khủng dài nặng gần 3 tạ,...
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS