Hà Tĩnh, Thanh Hóa: 100% người dân được cấp lại điện sau bão Talas.
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS