Trên đường đi nhận giải thưởng chiến công, phi công Mỹ lại lập công...
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS