Bị “đá” khỏi HĐQT, đại gia xăng giả Trịnh Sướng vẫn là cổ đông lớn...
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS