Tuyên bố của Trung Quốc ở bãi Tư Chính: Gắp lửa bỏ tay người (Kỳ 2)
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS