Ảnh: Ấn tượng ngày gặp lại của Bộ đội Trường Sơn sau 60 năm
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS