Nhà nôngmui ten tab

Có cần Qmart giải cứu vải thiều?

Thứ Tư, ngày 13/06/2018, 10:57

Hiện trên mạng đang xuất hiện thông tin về cuộc "giải cứu" vải thiều của Bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiển- chủ tịch Tập đoàn T&T); nào là "Bầu Hiển giữa đường cứu vải"; rồi "Bầu Hiển đóng vai 'anh hùng' cứu vải". Sự thực việc này thế nào?