Media

Viễn cảnh mỗi khi cho bạn vay tiền và khi đi đòi tiền

Thứ Ba, ngày 03/12/2019, 00:04

Không cho bạn vay tiền thì mất lòng, mà cho bạn vay tiền xong rồi thì lại bận tiền mất luôn cả bạn.

Chém Gió, nguồn Youtube

Viễn cảnh mỗi khi cho bạn vay tiền và khi đi...


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS