Media

Việc gì khó thì đã có bố lo nhé con gái

Thứ Hai, ngày 12/08/2019, 16:35

Nếu có việc gì khó thì cứ để đó cho bố lo, con gái cứ yên tâm không phải lo lắng.


 
Chém Gió, nguồn Youtube

Việc gì khó thì đã có bố lo nhé con gái


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS