Media

Khi ảo thuật là cả bầu trời "dối lừa"

Thứ Năm, ngày 11/10/2018, 10:10

Ảo thuật thực ra chỉ là những hành động đánh lừa con mắt của chúng ta mà thôi.


 
Chém Gió, nguồn Youtube

Khi ảo thuật là cả bầu trời "dối lừa"


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS