Media

Hiện đại quá có ngày tự hại bản thân thế này đây

Thứ Sáu, ngày 09/11/2018, 00:05

Đâu phải lúc nào cuộc sống hiện đại cũng tốt đâu, hiện đại quá lại hóa ra tự hại bản thân.


 
Chém Gió, nguồn Youtube

Hiện đại quá có ngày tự hại bản thân thế này...


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS