Media

Đừng bao giờ dại dột cố để hiểu được phụ nữ

Thứ Sáu, ngày 08/11/2019, 07:06

Đến khi anh hiểu được phụ nữ thì cũng là lúc anh nhận được hậu quả không thể tin vào mắt mình.

Chém Gió, nguồn Youtube

Đừng bao giờ dại dột cố để hiểu được phụ nữ


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS