Media

Đang buồn ngủ mà cứ bắt dậy tập thể dục

Thứ Sáu, ngày 14/06/2019, 07:08

Nghỉ hè rồi thì để cho người ta ngủ thêm tí chứ, đang buồn ngủ mà cứ bắt dậy tập thể dục bằng được.


 
Chém Gió, nguồn Youtube

Đang buồn ngủ mà cứ bắt dậy tập thể dục


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS