Media

Cuộc sống không có gì đáng tin cả!

Thứ Tư, ngày 15/05/2019, 14:52

Trong cuộc sống này không biết còn có thể tin tưởng vào cái gì nữa đây khi khắp nơi đều là "dối lừa".


 
Chém Gió, nguồn Youtube

Cuộc sống không có gì đáng tin cả!


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS