Làng cười

Giới trẻ Ấn Độ hài hước đến không ngờ

Thứ Sáu, ngày 19/04/2019, 00:05

Giống như bao nơi khác trên trái đất, giới trẻ ở Ấn Độ cũng vui tính hài hước không chịu được.


 
Chém Gió, nguồn Youtube

Giới trẻ Ấn Độ hài hước đến không ngờ


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS