Làng cười

Đừng bao giờ dắt bọn chó "ngáo đá" này ra đường

Thứ Tư, ngày 13/09/2017, 16:55

Những đứa vừa ngáo lại vừa láo như này thì tốt hơn hết là ở nhà, nếu không muốn lên "trại".


 
Hười

Đừng bao giờ dắt bọn chó "ngáo đá" này ra đường


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS