Làng cười

Clip: MƯU HÈN KẾ BẨN mùa mưa ngập

Thứ Hai, ngày 17/07/2017, 16:32

Mưa to, ngập. Và đây là một số cách đối phó khi bạn rơi vào trường hợp nan giải này.


 
Team Mưu hèn kế bẩn

Clip: MƯU HÈN KẾ BẨN mùa mưa ngập


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS