Làng cười

Cẩn thận "tai bay vạ gió" với cái trò chơi này

Thứ Sáu, ngày 13/10/2017, 05:30

Muốn chơi cái trò này tốt nhất nên mặc đồ bảo hiểm hoặc phải tránh ra thật xa nếu không muốn "tai bay vạ gió".


 
Chém Gió, nguồn Youtube

Cẩn thận "tai bay vạ gió" với cái trò chơi này


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS