Làng cười

Biện pháp chống thất nghiệp hiệu quả

Thứ Năm, ngày 12/07/2018, 00:37

Quả nhiên một thời gian ngắn sau, tất cả mọi người đều có việc làm và họ làm việc với thái độ rất tích cực.

Biện pháp chống thất nghiệp hiệu quả

Một quốc gia Phi Châu có nạn thất nghiệp trên diện rộng, quốc hội của họ họp liên miên mà không đưa ra được giải pháp tháo gỡ. Cuối cùng để tránh bị luận tội, tổng thống đành thực hiện biện pháp mạnh. Ông quyết định tách toàn bộ phụ nữ và đàn ông của quốc gia sau đó đưa lên hai hòn đảo biệt lập.

Quả nhiên một thời gian ngắn sau, tất cả mọi người đều có việc làm và họ làm việc với thái độ rất tích cực, thậm chí không cần lương. Công việc của họ đều là đóng thuyền, bởi ai cũng tìm cách mò sang hòn đảo bên kia.

Không thể dân chủ hơn

Ông Doug Jones – thành viên Đảng Dân Chủ Mỹ tuyên bố: Đảng tôi là một đảng cực kỳ dân chủ, dân chủ ngay từ những cá nhân tham gia đảng. Trong gia đình tôi cũng vậy, luôn giữ nguyên tắc dân chủ. Khi tôi và vợ quyết định một vấn đề gì đó, nếu ý kiến của tôi và cô ấy giống nhau thì cô ấy phải phục tùng tôi. Ngược lại, nếu khác nhau, tôi phải phục tùng cô ấy!

Nâng súng cũng khó

Tại một bang miền tây nước Mỹ, trước tình trạng sử dụng súng hết sức lộn xộn, chính quyền bang đã đưa ra đạo luật mới: Nâng tuổi của người sử dụng súng lên trên 90.

Một nghị sĩ đặt câu hỏi: Với lứa tuổi ấy rồi các... cụ có nâng nổi súng lên nữa không?

Cử Tạ

Biện pháp chống thất nghiệp hiệu quả


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS