Làng cười

Bão sắp đến, phải sắm ngay thứ này

Thứ Năm, ngày 14/09/2017, 15:11

Anh có thứ này rồi, mưa gió cứ ở ngoài mà khóc.


 
Hười

Bão sắp đến, phải sắm ngay thứ này


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS