Thứ Hai, ngày 18/03/2019 19:00 PM (GMT+7)

Đơn xin từ chức của ông Nguyễn Vũ Trường Sơn phải được Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Thủ tướng xem xét, quyết định.

186 62
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS