Thứ Sáu, ngày 09/11/2018 08:41 AM (GMT+7)

Theo nhận định của nhiều đại biểu Quốc hội, việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy khó đạt mục tiêu giảm giảm tối thiểu 10% từ nay đến năm 2021.

345 115
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS