Đại diện Viện kiểm sát cho biết, việc bị cáo Hoàng Công Lương vắng mặt sẽ ảnh hưởng đến việc xét xử và ảnh hưởng đến các bị cáo khác. Vì vậy, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa.

237 79
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS