Thứ Ba, ngày 24/03/2020 12:22 PM (GMT+7)

Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết sẽ đề nghị các địa phương để học sinh đi học từ ngày 2/3, nếu muộn hơn thì phải căn cứ vào các mốc thời gian mới.

225 75
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS