Thứ Năm, ngày 12/09/2019 21:24 PM (GMT+7)

Ban Bí thư đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, xử lý Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh về mặt hành chính tương ứng với kỷ luật Đảng là áp dụng theo Quy định 30/2016 Thi hành chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

144 48
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS