Thứ Bảy, ngày 18/11/2017 09:55 AM (GMT+7)

Gia đình ông bà Trịnh Văn Bô là một trong những gia đình đi tiên phong trong việc vận động tuần lễ vàng lịch sử và hiến tặng hơn 5 ngàn lượng vàng cho Việt Minh để phục vụ cách mạng.

120 40
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS