Thứ Hai, ngày 15/10/2018 08:14 AM (GMT+7)

Có thể thấy diễn đàn nông dân quốc gia lần 2 với chủ đề “Khơi nguồn nông sản Việt” sẽ “khơi” đến vấn đề nóng của ngành nông nghiệp hiện nay đó là việc tiêu thụ nông sản. 

210 70
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS