Nếu như trong bản tin về dịch bệnh ngày 26.12, Cục Thú y mới thông báo, cả nước chỉ có 5 ổ dịch, thì sang đến bản tin ngày 27.12, Cục Thú y đã thừa nhận, cả nước đã phát sinh tới 27 ổ dịch. Trong đó, có một số ổ dịch mới ở Thường Tín (Hà Nội), Hòa Bình...

201 67
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS