Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Văn Cảnh (Bình Đình) trong bài phát biểu trước Quốc hội đã đề xuất Nhà nước đổi giờ học và giờ làm việc tại các đô thị, ông cũng phân tích những lợi ích từ việc đổi giờ làm việc.

342 114
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS