Hiện tại, trong bảng lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, hệ số lương cao nhất thuộc về công chức, viên chức loại A3, bậc 6 với hệ số là 8.00.

249 83
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS