Trong các buổi lễ, tổng kết không thể thiếu được bài phát biểu từ các lãnh đạo. Dưới đây là mẫu bài phát biểu tổng kết của lãnh đạo xã, phường, hiệu trưởng và phụ huynh tại các buổi lễ, tổng kết bạn đọc có thể tham khảo.

156 52
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS