Bạn đọcmui ten tab

Điều kiện chuyển lương của viên chức thế nào?

Thứ Năm, ngày 16/01/2020, 08:25

Viên chức tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ lên bằng Đại học, song điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ được chuyển xếp lương mà phải đảm bảo các điều kiện dưới đây.

Thông tư 12/2012/TT-BNV về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Tại Điều  9 của thông tư này quy định rõ về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Cụ thể, viên chức sẽ được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng khi: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực;

Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định.

 dieu kien chuyen luong cua vien chuc the nao? hinh anh 1

Ảnh minh họa. I.T

Ngoài ra, viên chức phải được cử tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh.

Điều 11 Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về “Trình tự, thủ tục và thẩm quyền cử viên chức tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp”. Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách và hồ sơ viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện gửi đến cơ quan có thẩm quyền cử viên chức dự thi hoặc xét. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền cử viên chức tham dự thi hoặc xét sẽ tổng hợp, rà soát và lập danh sách.

Nghĩa là, viên chức muốn được thăng hạng phải có đủ điều kiện phải nằm trong danh sách được cử đi của cơ quan có thẩm quyền cử thì mới có thể tham dự kỳ thi/xét thăng hạng.

Viên chức phải trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng. Việc tham gia kỳ thi/xét thăng hạng chưa đủ, viên chức phải có kết quả thi hoặc xét đảm bảo đủ yêu cầu quy định tại Điều 14 Thông tư 12/2012/TT-BNV được sửa, đổi bổ sung tại Điều 2 Thông tư 03/2019/TT-BNV thì mới có thể chuyển xếp lương.

Tiêu chí xác định người trúng tuyển được quy định như sau:

Viên chức trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải dự thi đủ các bài thi của các môn thi, trừ những môn được miễn thi theo quy định của pháp luật; có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên, các bài thi được chấm theo thang điểm 100.

Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định về nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

* Tư vấn: Thư ký luật

PV

Điều kiện chuyển lương của viên chức thế nào?


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS